Yleiset takuuehdot

1. Soveltaminen

Nämä takuuehdot koskevat GreenEnergy Finland Oy:n (”GEF”) jälleenmyyjäyritysten kautta toimittamia aurinkosähköjärjestelmiä ja muita GEF:n tuotevalikoiman tuotteita, kuten aurinkopaneeleita, inverttereitä, paneeleiden kiinnitysjärjestelmiä, kiinteistöakustoja, sähköauton latausasemia, asennustarvikkeita sekä GEF Vision -energianhallintapalvelun laitteiden mahdollisia valmistus- ja materiaalivikoja.

Tuotteita ostavan loppuasiakkaan (”asiakas”) tulee huolella tutustua näihin takuuehtoihin sekä aurinkosähköjärjestelmän mukana toimitettaviin käyttö- ja huolto-ohjeisiin.

GEF:n takuuehdot ovat voimassa toistaiseksi 19.2.2024 alkaen. Takuuehdot koskevat takuuehtojen voimassaolon aikana toimitettuja tuotteita.

Takuu myönnetään vain tuotteiden alkuperäiseen asennuspaikkaan.

Takuun lisäksi asiakkaalla on voimassa olevan lainsäädännön mukaiset oikeudet, eikä tämä takuu rajoita niitä.

2. Takuuaika

Takuuaika alkaa tuotteiden asennuspäivästä lukien, mutta kuitenkin viimeistään yhden (1) kuukauden kuluttua tuotteen toimituksesta lukien. Tuotteiden valmistajien myöntämät takuuajat ovat eriteltyinä asiakkaalle erikseen toimitettavassa takuutodistuksessa.

3. Takuun voimassaoloaika

Takuun voimassa oleminen edellyttää, että tuotteet on asennettu voimassa olevien standardien sekä asennusohjeiden mukaisesti. Tuotetakuut ovat voimassa valmistajien määrittelemin takuuehdoin silloin, kun niiden mahdollinen sarjanumero on luettavissa, eikä sitä ole muutettu millään tavoin.

4. Takuun rajoitukset

Tuotteiden takuun voimassaolon edellytyksenä on, että tuotteita tai laitteita, esim. aurinkosähköjärjestelmää, on käytetty ainoastaan niille tarkoitettuun käyttötarkoitukseen. Aurinkovoimalan osalta takuun voimassaolon edellytyksenä on, että sitä on huollettu GEF:n toimittamien huolto-ohjeiden mukaisesti vuosittain. Takuu ei kata tuotteiden virheitä, jotka aiheutuvat niiden kunnossapidon tai käyttöohjeiden laiminlyönnistä tai tuotteiden yhteen soveltumattomuudesta.

Takuu ei koske vikaa tai vahinkoa, joka aiheutuu virheellisestä tai huolimattomasta käytöstä, käsittelystä tai muista ulkoisista tekijöistä. Takuu ei myöskään koske normaalin kulumisen, lian tai muun vastaavan seikan aiheuttamaa vikaa tai vauriota aurinkosähköjärjestelmässä tai sen komponenteissa.

Mikäli tuote vaurioituu tai vikaantuu ylivoimaisesta esteestä (force majeure) johtuvasta seikasta, asiakas ei ole oikeutettu takuuehtojen mukaiseen takuukorjaukseen tai komponentin vaihtoon. Ylivoimainen este voi olla esimerkiksi tulipalo, vika sähköverkossa, salaman iskun aiheuttama vika tai vaurio, tai jokin muu GEF:n jälleenmyyjästä tai GEF:sta riippumaton seikka.

5. Takuuilmoitus ja toimenpiteet

Ilmoitus aurinkosähköjärjestelmän virheestä tulee tehdä ensisijaisesti järjestelmän myyneelle GEF:n jälleenmyyjäyritykselle viipymättä virheen havaitsemisesta. Asiakkaalla on kuitenkin oikeus olla tarvittaessa yhteydessä suoraan GEF:iin takuuasioihin liittyen. Ilmoitus virheestä tulee tehdä kirjallisessa tai sähköisessä muodossa, ja siitä tulee käydä ilmi seuraavat seikat:

1. Asennuskohteen ja asiakkaan yhteystiedot

2. Asentajayritys

3. Asennuspäivämäärä

4. Komponenttien tiedot (tyyppi- ja sarjanumero)

5. Kuvaus virheestä

6. Mahdollinen laitteen ilmoittama vikakoodi

7. Tuotteen mahdollinen sarjanumero

8. Suositeltavaa on liittää mukaan asiaa selventäviä kuvia tai videokuvaa (vauriotapauksissa pakollinen!)

 

Sellaiset todetut ja näytetyt virheet rakenteessa, materiaalissa tai valmistuksessa, jotka eivät johdu tavanomaisesta kulumisesta, huonosta säilytyksestä, väärästä käytöstä ja käsittelystä tai virheellisestä huollosta, joko korjataan, vaihdetaan tai korvataan harkinnan mukaan.

Kahden vuoden työn takuuajan jälkeen takuuilmoituksesta johtuvista tarkastukäynneistä GEF:n jälleenmyyjällä on oikeus veloittaa tarkastuskäyntien ja takuuselvittelyiden aiheuttamat välittömät kulut asiakkaalta. Tällaisia välittömiä kuluja voivat olla esimerkiksi sähköasentajan käynnistä seuranneet kulut.

GreenEnergy Finland Oy TE20240219