TIETOSUOJAKÄYTÄNTÖ

GreenEnergy Finland Oy sitoutuu suojaamaan sivustonsa käyttäjien ja asiakkaidensa yksityisyyttä henkilötietolain (523/1999) sekä muun voimassa olevan ja soveltuvan lainsäädännön mukaisesti.

kauppa.gef.fi -sivuston käyttäjä hyväksyy GreenEnergy Finland Oy:n tietosuojaehdot käyttämällä sivustoa sekä lähettämällä tietonsa sivuston kautta. Käyttäjä hyväksyy myös evästetiedostojen käytön ja tallentamisen sivuston kehittämistarkoituksiin ja kohdennettuun markkinointiin käyttämällä sivustoa.

REKISTERIN NIMI

GreenEnergy Finland Oy:n asiakasrekisteri

REKISTERINPITÄJÄ

GreenEnergy Finland Oy (Y-tunnus 2360592-6)

Väinö Valveen katu 2

53900 Lappeenranta

REKISTERIASIAT

+358 10 325 9000

info@gef.fi

REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE JA KÄYTTÖTARKOITUS

Jättämällä GreenEnergy Finland Oy:lle tarjous- tai yhteydenottopyynnön, henkilö tulee osaksi asiakasrekisteriä, jota GreenEnergy Finland Oy käyttää mahdollisten tilauksien, tarjouksien ja laskujen arkistointiin sekä asiakassuhteiden hoitamiseen ja kohdennettuun markkinointiin. GreenEnergy Finland Oy käsittelee henkilötietoja henkilötietolain sekä muun voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti.

REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT

GreenEnergy Finland Oy:n asiakasrekisteri sisältää henkilö- ja asiakastietoja seuraavasti:

Etu- ja sukunimi

Yritys / Organisaatio, jota henkilö edustaa

Sähköpostiosoite

Puhelinnumero

Katuosoite

Postinumero ja paikkakunta

Asennuskohteen tiedot

Tarjous-, tilaus- ja laskutustiedot

TIETOJEN LUOVUTUS

Rekisterin tietoja voidaan luovuttaa ainoastaan GEF-edustajan käyttöön. GEF-edustaja voi olla joko GreenEnergy Finland Oy:tä edustava työntekijä tai yhteistyökumppani. Yhteistyökumppani voi olla kolmannen osapuolen jälleenmyyntiyritys, joka käyttää tietoja joko tarjouksen tekemiseen, liiketoiminnan kehittämiseen tai suoramarkkinointiin. Henkilötietoja ei luovuteta Euroopan Unionin ulkopuolelle.

TIETOJEN SÄILYTTÄMINEN

GreenEnergy Finland Oy säilyttää henkilö- ja muita asiakastietoja niin kauan, kuin se on tuotteiden ja/tai palveluiden toimittamisen tai muun liiketoiminnan kannalta tarpeellista. Tarpeen mukaan, GreenEnergy Finland Oy säilyttää henkilö- ja asiakastietoja myös muutoin lainsäädännön vaatimalla tavalla sekä sopimus- ja erimielisyysselvityksiä varten.

REKISTERIN SUOJAUS

GreenEnergy Finland Oy:n asiakasrekisteriä ei luovuteta sivullisille osapuolille ja se on suojattu teknisesti lainsäädännön vaatimalla tavalla. Rekisteri sijaitsee erillisessä järjestelmässä, johon on käyttöoikeus ainoastaan rekisterinpitäjällä ja tämän yhteistyökumppaneilla.

HENKILÖN TARKASTUS- JA KIELTO-OIKEUS

Asiakasrekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tehdä tarkastuspyyntö niistä tiedoista, mitä hänestä on kirjattu rekisteriin. Tällöin rekisterinpitäjällä on oikeus vaatia henkilöä todentamaan henkilöllisyytensä tietojen luovuttamista varten.

Henkilöllä on lainsäädännön mukainen oikeus rajoittaa tai/ja kieltää tietojensa käyttöä esimerkiksi suoramarkkinointia tai etämyyntiä varten. Henkilöllä on myös oikeus siirtää henkilötietonsa järjestelmästä toiseen, mikäli se on teknisesti mahdollista toteuttaa.

Henkilöllä on lainsäädännön mukainen oikeus poistua GreenEnergy Finland Oy:n asiakasrekisteristä eli tulla unohdetuksi, ellei sitä estä avoimet laskut ja/tai tilaukset, mahdolliset perintätoimet tai muut lainsäädännön asettamat rajoitukset. Henkilö voi poistua rekisteristä ilmoittamalla siitä sähköpostitse osoitteeseen info@gef.fi , jolloin kyseisen henkilön henkilötiedot tuhotaan/hävitetään rekisteristä lopullisesti.