Vastuullisuus

GEF:llä vastuullisuus kattaa koko toimintaketjun

100-vuotiaan Oy Flinkenberg Ab:n tytäryhtiö, lappeenrantalainen GreenEnergy Finland Oy (GEF) on toiminut yli kymmenen vuotta aurinkosähkö- ja energianhallintaratkaisujen edelläkävijänä. Asiantuntevuus, luotettavuus, hyvä palvelu ja kumppanuus ovat arvojamme, joiden pohjalle rakennamme toimintamme.

Vastuullisuus on meillä, paitsi tuotteiden laatuun ja niiden alkuperään liittyviä asioita, myös vastuuta ympäristöstämme, koko toimitusketjustamme ja positiivisesta asiakaskokemuksesta. Se on osa arvolupausta ja merkittävä toimintaamme ohjaava tekijä. Vastuullisuus kattaa koko toimintaketjun tuotteiden ja komponenttien korkeasta laadusta hyvään palveluun, ammattitaitoiseen asennukseen ja jälkihoitoon, joka varmistaa, että asiakas on saanut voimalan, joka tuottaa hänelle hyötyä myös tulevaisuudessa.

Me edistämme uusiutuvan energian kasvua

Vastuullisuus on vastuuta ympäristöstämme. Me autamme asiakkaitamme tekemään ympäristön kannalta vastuullisia päätöksiä energiankäytössään. Aurinkovoimala mahdollistaa asiakkaiden oman päästöttömän energian, aurinkosähkön, tuotannon.

GEF Visionin mahdollistama energiankäytön seuranta, mittaus ja ohjaus auttavat asiakkaitamme osallistumaan kulutusjoustoon ja saamaan enemmän hyötyä markkinahintaisen sähkön vaihteluista. Samalla mahdollistamme hiilivapaasti tuotetun energian entistä laajemman hyödyntämisen myös valtakunnan tasolla ja lisäämme huoltovarmuutta.

GEF-tuotteiden komponentit edustavat markkinoiden parhaimmistoa ja ne valitaan tarkasti

Meillä on vastuullinen, sertifioitu toimitusketju. Yhtiöllä on pitkäaikaiset, vakiintuneet toimittajasuhteet Tier-1-tason toimittajiin. Hankinnoissa tarkastellaan paneelien lisäksi kaikkien voimalakomponenttien taustat sekä niiden toimitusketjut.

Yksi tarkkaan valikoiduista paneelivalmistajistamme on JA-Solar, joka todistaa, etteivät he suvaitse minkäänlaista syrjintää ja noudattaa YK:n maailmanlaajuisia ihmisoikeuksia läpi toimitusketjun. GEF-aurinkopaneelien valmistajille on myönnetty ISO- ja OHSAS-sertifikaatit laadun, ympäristön sekä terveyden ja turvallisuuden osalta. Tehdyt auditoinnit sekä jatkuva kommunikointi valmistajan kanssa lisäävät luottamusta valmistajaan.

Aurinkovoimalan paneelit kiinnitetään Orimattilassa valmistetuilla RAULI All Black- tai Orima Solar -kiinnikkeillä. Kiinnikkeet on suunniteltu ja testattu Suomen sääolosuhteissa, huomioiden lumikuormat ja tuuliolosuhteet. Harjakattokiinnikkeiden lisäksi ratkaisut löytyvät myös maa-, tasakatto- ja seinäasennuksiin.

GEF:n palvelutarjontaan kuuluva GEF Vision -energianhallintapalvelu on Suomessa suunniteltu ja palvelun tiedonsiirtolaite valmistetaan Suomessa.

Vastuulliset toimet hiilidioksidipäästöjen suhteen on huomioitu myös logistiikkakumppanin valinnassa. Paneelit tuodaan merirahtina ja jakeluliikenteessä kumppanina on Schenker, joka käyttää esim. pääkaupunkiseudun ja Turun seudun jakeluliikenteessä polttoaineena pelkästään jätteistä valmistettua polttoainetta.

GEF Kumppaniohjelma ja GEF Laatulupaus ovat merkkejä luotettavuudesta, laadusta ja vastuullisuudesta

Aurinkovoimala on paljon muutakin kuin pelkät aurinkopaneelit. Se on kokonaisuus, jonka tehtävä on tuottaa omistajalleen hyötyä. Se on kokonaisuus, jonka eri osien on toimittava yhteen. GEF Kumppanimme ovat tärkeässä roolissa toimintaketjussamme lunastamassa lupausta luotettavuudesta, korkeasta laadusta ja vastuullisuudesta. GEF Kumppaniohjelman avulla he saavat siihen parhaat mahdolliset välineet. GEF Laatulupaus on takeena siitä asiakkaille.

Meille tukkutoimittajana on tärkeää, että ketjumme kaikki lenkit toimivat hyvin. Haluamme pitää huolta, että GEF Kumppaneillamme on mahdollisimman hyvät valmiudet vastuullisten ratkaisujen tarjoamiseen ja toimittamiseen asiakkaille. Käytännössä se tarkoittaa teknistä tukea, koulutusta ja ajan tasalla pitämistä. Me olemme kumppaneidemme tavoitettavissa.

Olemme laatineet kumppaneidemme tueksi ja asiakkaiden hankintapäätösten turvaksi GEF Kumppaniohjelman, jossa painotamme tuotteiden korkean laadun lisäksi hyvää asennustapaa ja sekä työ- että paloturvallisuutta. Se ohjaa toimintatapoja läpi koko aurinkovoimalan hankintaprosessin myynnistä jälkimarkkinointiin. Kumppaniohjelmassa määritelty GEF Laatulupaus varmistaa asiakkaille hankintapäätöksen luotettavuuden ja on takeena laadusta ja vastuullisuudesta.