Reklamaatio-ohje kuluttajille

Yleistä

Tyypillisimmät reklamaatiot liittyvät tavaran kuljetuksiin. Tavara voi olla rikkoontunut tai sen toimitus voi olla viivästynyt. Vahingoittuneen lähetyksen kohdalla vauriosta ilmoittaminen vaatii välittömiä toimia, kun vaurio huomataan. Kuljetusyhtiömme vaatii kuljetusreklamaation tehtäväksi 7 vuorokauden kuluessa tavaran toimituksesta, jonka jälkeen asia on katsottu käsitellyksi. 

 

Kuljetusvaurio - rikkoutunut lähetys

Jos rahdin pakkaus, lava tai rahdin sisältö on vahingoittunut, ota kuvat vaurioista ja ilmoita omalle jälleenmyyjällesi tapahtuneesta. Voit edistää asiaa näin:

 1. Jos otat kuljetuksen vastaan ja huomaat lavan, pahvilaatikon, komponentin tai muun lähetyksen osan olevan rikkoutunut tai komponenttien pakkausten olevan rikki yms., vaadi kuljettajaa kirjaamaan kuljetusvaurio. 
 2. Dokumentoi vauriot: Ota valokuvia vaurioista, mukaan lukien rikkoutuneet osat, paketin ulkoiset vauriot ja mahdollisesti vaurioituneet sisällöt. Tarvitsemme kuvat reklamaation käsittelyssä. Kuvat voivat auttaa meitä myös välttämään vastaavat virheet jatkossa.
 3. Ota yhteyttä jälleenmyyjääsi: Jälleenmyyjäsi harkitsee ja kertoo, kuinka asiassa toimitaan ja kuinka asia korjataan.

Aurinkopaneelit ja kiinnitysjärjestelmät

Toimi näin, mikäli huomaat aurinkopaneeleissa tai kiinnitysjärjestelmässä vaurion/virheen:

 1. Dokumentoi vahinko tai vika: Ota kuva, tai kuvia, vikaantuneesta aurinkopaneelista sekä yleiskuva, jos paneeli on kiinnitettynä. Ota kuva myös paneelin sarjanumerosta, joka yleensä on paneelin kehyksen vieressä lasin alla.  
 2. Tee kirjallinen reklamaatio tai tukipyyntö omalle jälleenmyyjällesi: Kerro miten vaurio on syntynyt tai mikä aurinkopaneelissa on vikana. Jälleenmyyjäsi harkitsee kuinka asiassa toimitaan ja huolehtii jatkotoimenpiteistä.
 3. Jos jälleenmyyjää ei tavoita, voit olla yhteydessä suoraan GEF tukeen ensisijaisesti sähköpostitse tai vaihtoehtoisesti soittamalla asiakaspalveluumme. Kuvaile mahdollisimman tarkasti mikä on vikana. Liitä mukaan kuvia, mahdolliset mittaustulokset sekä aurinkopaneelin sarjanumero (kuva sarjanumerosta).

Invertterit, eli vaihtosuuntaajat

Mikäli invertterissä ilmenee vikaa tai muuta häiriötä, ole yhteydessä omaan jälleenmyyjääsi. Tarkista kuitenkin ensin seuraavat kohdat ja varaudu ottamaan kuvia asian selvittämiseksi.

 1. Selvitä antaako laite virhekoodeja: Jos laite ei toimi normaalisti ja antaa virhekoodia, voit katsoa syytä laitteen käyttöoppaasta ja/tai kysyä asiasta omalta jälleenmyyjältäsi. On invertterin normaalia käytöstä, jos se keväällä ilmoittaa alhaisesta DC-jännitteestä, kun aurinkopaneelit eivät paneelikentän osittaisen lumipeitteen takia tuota tarpeeksi tehoa. Myös voimakas siitepöly tai roskaantuminen saattavat rajoittaa aurinkopaneelien tehontuotantoa. 
 2. Tarkista kytkimet ja sulakkeet: Tarkista, että invertterin turvakytkimet ovat ”Päällä/ On”-asennossa. Tarkista myös sähköpäätaulusta/-keskuksesta, että sulakkeet ovat kunnossa.
 3. Jos sulakkeet ja turvakytkimet ovat kunnossa, mutta laite ei toimi: Ota yhteyttä omaan jälleenmyyjääsi. 
 4. Mikäli jälleenmyyjä ei enää ole tavoitettavissa, voit olla yhteydessä myös suoraan GEF tukeen. Ole yhteydessä ensisijaisesti sähköpostitse tai vaihtoehtoisesti soittamalla asiakaspalveluumme. 
 5. Liitä mukaan kuvia ja/tai videota. Ota ja liitä mukaan kuva laitteen sarjanumerosta, joka löytyy laitteen sivusta tai pohjasta. Ota kuvia ja/tai videota laitteen vikakoodeista tai muista vikaa selventävistä seikoista ja liitä ne viestin mukaan. 
Fronius Symo kolmivaiheinen invertteri

Ota yhteyttä tukeen

Lähetä tukipyyntö sähköpostitse GEF tukeen:

GEF asiakaspalvelu: +358 10 325 9000