TIETOSUOJAKÄYTÄNTÖ

GreenEnergy Finland Oy sitoutuu suojaamaan sivustonsa käyttäjien ja asiakkaidensa yksityisyyttä EU:n tietosuoja-asetuksen sekä muun voimassa olevan ja soveltuvan lainsäädännön mukaisesti.
 

gef.fi -sivuston käyttäjä hyväksyy GreenEnergy Finland Oy:n tietosuojaehdot käyttämällä sivustoa sekä lähettämällä tietonsa sivuston kautta. Käyttämällä sivustoa käyttäjä hyväksyy myös evästetiedostojen käytön ja tallentamisen sivuston kehittämistarkoituksiin ja kohdennettuun markkinointiin.
 

REKISTERINPITÄJÄ

GreenEnergy Finland Oy (Y-tunnus 2360592-6)

Laserkatu 6

53850 Lappeenranta
 

REKISTERIASIOITA HOITAVA HENKILÖ

Mirka Hirvonen, Hallintokoordinaattori

+358 50 350 5775

mirka.hirvonen@gef.fi

 

REKISTERIN NIMI

GreenEnergy Finland Oy:n työnhakijarekisteri
 

REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE JA KÄYTTÖTARKOITUS

Lähettämällä GreenEnergy Finland Oy:lle työhakemuksen, ansioluettelon tai muun työnhakuun liittyvän ilmoituksen tai asiakirjan, tulee luonnollinen henkilö osaksi GreenEnergy Finland Oy:n työnhakijarekisteriä. Työnhakijarekisterin tietoja käytetään vain rekrytointitarkoituksiin ja niitä käsittelevät vain GreenEnergy Finland Oy:tä edustavat työntekijät, jotka tarvitsevat tietoja omien työtehtäviensä suorittamiseen.

GreenEnergy Finland Oy käsittelee henkilötietoja EU:n tietosuoja-asetuksen sekä muun voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti.
 

REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT

GreenEnergy Finland Oy:n asiakasrekisteri sisältää henkilö- ja asiakastietoja seuraavasti:

 • Etu- ja sukunimi
 • Sähköpostiosoite
 • Puhelinnumero
 • Osoite
 • Työhaastattelun muistiinpanot
 • Muut työhakemuksessa ja ansioluettelossa esitellyt tiedot, esim.
  - työkokemus
  - koulutus
  - harrastukset
  - luottamustehtävät

TIETOJEN LUOVUTUS

Rekisterin tietoja voidaan luovuttaa vain GreenEnergy Finland Oy:tä edustavalle työntekijälle tai GreenEnergy Finland Oy:tä edustavalle yhteistyökumppanille rekrytointitarkoituksiin. Henkilötietoja ei luovuteta sivullisille tai Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.


TIETOJEN SÄILYTTÄMINEN

GreenEnergy Finland Oy säilyttää rekisterin henkilötietoja sähköisessä järjestelmässä 12 kuukautta hakemuksen saapumisesta, jonka jälkeen tiedot poistetaan lopullisesti. Jos henkilön ja GreenEnergy Finland Oy:n välille syntyy ennen tätä määräaikaa työsuhde, siirretään rekisterissä olevat henkilötiedot GreenEnergy Finland Oy:n työntekijärekisteriin. Tarpeen mukaan, GreenEnergy Finland Oy säilyttää henkilötietoja myös muutoin lainsäädännön vaatimalla tavalla.


REKISTERIN SUOJAUS

GreenEnergy Finland Oy:n työnhakijarekisteriä ei luovuteta sivullisille osapuolille ja se on suojattu teknisesti lainsäädännön vaatimalla tavalla. Rekisteri sijaitsee erillisessä järjestelmässä, johon on käyttöoikeus ainoastaan rekisterinpitäjällä.


HENKILÖN TARKASTUS- JA KIELTO-OIKEUS

 

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tehdä tarkastuspyyntö niistä tiedoista, mitä hänestä on kirjattu rekisteriin. Tällöin rekisterinpitäjällä on oikeus vaatia henkilöä todentamaan henkilöllisyytensä tietojen luovuttamista varten.


Henkilöllä on lainsäädännön mukainen oikeus rajoittaa tai/ja kieltää tietojensa käyttöä esimerkiksi suoramarkkinointia tai etämyyntiä varten. Henkilöllä on myös oikeus siirtää henkilötietonsa järjestelmästä toiseen, mikäli se on teknisesti mahdollista toteuttaa.Henkilöllä on lainsäädännön mukainen oikeus poistua GreenEnergy Finland Oy:n asiakasrekisteristä eli tulla unohdetuksi, ellei sitä estä avoimet laskut ja/tai tilaukset, mahdolliset perintätoimet tai muut lainsäädännön asettamat rajoitukset. Henkilö voi poistua rekisteristä ilmoittamalla siitä sähköpostitse info@gef.fi, jolloin kyseisen henkilön henkilötiedot tuhotaan/hävitetään rekisteristä lopullisesti.

Miten voimme auttaa?

Palvelemme sinua kaikissa aurinkosähköön liittyvissä kysymyksissä.

Pyydä tarjous Yhteystiedot Tapaa meidät täällä