GEF liittyi Avainlippu-yritysten joukkoon

GreenEnergy Finland Oy:lle (GEF) on myönnetty Avainlippu. Suomalaisen Työn Liitto on myöntänyt Lappeenrannassa toimivalle GEF:lle Avainlippu-tunnuksen osoituksena Suomessa tuotetulle ja Suomessa työllistävälle palvelulle. Avainlippu on myönnetty GEF Vision™ älysovellukselle, jolla saa parhaimman hyödyn aurinkovoimalasta, mutta ennen kaikkea se lisää Suomen energiaomavaraisuutta.

Avainlippu on merkki suomalaisesta työstä.  Merkin myöntämisen ensisijaisena kriteerinä on aina se, että tuotteen on oltava valmistettu tai palvelun tuotettu Suomessa. Lisäksi suomalaisten kustannusten osuus palvelun omakustannusarvosta, eli kotimaisuusasteen, on oltava vähintään 50 prosenttia. Palvelu-Avainlippua hakevalla yrityksellä on myös oltava merkittävä kotimainen omistusosuus, Suomessa toimiva johto ja yrityksen pääkonttorin tulee sijaita Suomessa.

–  GEF liittyi Avainlippu-yritysten joukkoon korostaakseen älykkään sähköverkon luomiseen kehitettyjen ohjelmistojen alkuperää. Ohjelmistotyön hankkiminen ulkomailta on yleistä, mutta halusimme kehittää palveluja nimenomaan suomalaisen älyverkon tarpeisiin ja siksi teimme arvonvalinnan myös paikallisten resurssien käytön hyväksi, kertoo tuotejohtaja Mikko Pääkkönen.

– Meille suomalainen asiantuntijatyö on ensisijaisen tärkeää ja arvokasta. Toimimme läheisessä yhteistyössä sekä paikallisten energia- ja yritysverkostojen että kotimaisen yliopistoverkoston kanssa. Kotimaisuus toiminnassamme näkyy siinä, että mahdollistamme kotimaisen hajautetun energian paremman hyödyntämisen ja energiamurrokseen liittymisen myös jokaiselle kansalaiselle. Haluamme osallistua suomalaisen älykkään sähköverkon kehittämiseen, jatkaa Mikko Pääkkönen.

Avainlippu-merkki tunnetaan varsin hyvin. Suomalaisen Työn Liiton tutkimuksen mukaan 79 prosenttia suomalaisista kuluttajista tuntee Avainlipun erittäin hyvin tai melko hyvin. Tunnettuus yrityspäättäjien keskuudessa on 92 prosenttia. Suomalaisista suurin osa (71 %) on myös sitä mieltä, että Avainlippu vaikuttaa ostopäätöksiin positiivisesti.

Suomalaisen Työn Liiton markkinointipäällikkö Reetta Mentu toteaa, että kotimaisen palvelun hankinta koetaan yhteiskunnallisena vaikuttamisena ja arvovalintana, joka edesauttaa suomalaista kilpailukykyä ja hyvinvointia.

- Kuluttajat liittävät Avainlippuun positiivisia mielikuvia kotimaisuudesta, luotettavuudesta, turvallisuudesta, vastuullisuudesta sekä työllistävyydestä. Avainlipun kautta yritykset voivat viestiä tärkeistä arvoista kuluttajille ja asiakkaille. 92 prosenttia Avainlippua kantavista yrityksistä sanookin, että merkki tukee tuotteiden ja palveluiden myyntiä, Reetta Mentu kertoo.
 

Lisätietoja:

Mikko Pääkkönen, tuotejohtaja, GreenEnergy Finland Oy, 044 700 4567, mikko.paakkonen@gef.fi
Henrik Gayer, toimitusjohtaja, GreenEnergy Finland Oy, 040 044 6699, henrik.gayer@gef.fi

Reetta Mentu, markkinointipäällikkö, Suomalaisen Työn Liitto, 050 561 5030, reetta.mentu@suomalainentyo.fi


GreenEnergy Finland Oy eli GEF on Suomen johtava aurinkosähköön ja energiataseen hallintaan erikoistunut yritys. Yrityksen vahvuuksia ovat laadukas tekninen asiakaspalvelu sekä kyky toimittaa vaativia asiakaskohtaisesti suunniteltuja projektikokonaisuuksia. Lisäksi yritys kehittää älysovelluksia hajautetun energian tuotannon parempaan hyödyntämiseen. www.gef.fi

 

Avainlippu on Suomessa valmistetuille tuotteille ja Suomessa tuotetuille palveluille myönnettävä alkuperämerkki. Avainlippua kantaa yhteensä noin 4000 tuotetta, tuoteryhmää tai palvelua. www.suomalainentyo.fi/yrityksille/avainlippu/

Suomalaisen Työn Liitto toimii sen puolesta, että suomalaisen työn arvostus kasvaa ja suomalainen työ menestyy. Liitto hallinnoi suomalaisesta työstä kertovia merkkejä, vaikuttaa ostopäätöksiin ja haastaa työelämää uudistumaan.

Miten voimme auttaa?

Palvelemme sinua kaikissa aurinkosähköön liittyvissä kysymyksissä.

Pyydä tarjous Yhteystiedot Tapaa meidät täällä